Kliknij

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej

0

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się już publikacja pt. FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ,
red. M. Dziubińska, J. Kostrubiec, A. Janus, T. Sroka, P. Szczęśniak

Zachęcamy do odwiedzenia strony wydawnictwa, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje:
http://cedewu.pl/Finansowanie-swiadczen-opieki-zdrowotnej,p,799

Cena publikacji to blisko 40 PLN 😀

Książka stanowi unikalne na polskim rynku wydawniczym opracowanie poruszające aktualne problemy finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Impulsem skłaniającym do podjęcia zawartych w niej problemów była nie tylko społeczna doniosłość spraw sektora ochrony zdrowia, ale także rzeczywiste potrzeby praktyków.

Wyróżniającą cechą prezentowanej publikacji jest interdyscyplinarne podejście oraz szerokie spektrum omawianych zagadnień. W książce poruszono m.in. problemy:
– konstytucyjnych podstaw systemu opieki zdrowotnej,
– zasad finansowania usług medycznych w Polsce,
– refundacji leków,
– dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych,
– relacji świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia,
– Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ),
– transgranicznej opieki zdrowotnej.

Książka jest adresowana do osób związanych zawodowo z zarządzaniem oraz doradztwem w sektorze ochrony zdrowia, w tym prawników i menedżerów kierujących podmiotami leczniczymi.

Prawo a Medycyna objęło patronat nad publikacji. Wspólnie z Anetą Sieradzką przygotowaliśmy również jeden z rozdziałów książki pt. Eksterytorialne stosowanie amerykańskiej ustawy antykorupcyjnej a problem korupcji w polskiej służbie zdrowia (w tym miejscu dziękujemy za recenzję dr Bartoszowi Karolczykowi). Artykuł jest jednym z niewielu opracowań w języku polskim, który dotyka zagadnienia amerykańskiej FCPA i jej wpływu na działalność koncernów farmaceutycznych w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Udostępnij.

O Autorze

Doktor nauk prawnych.

Specjalizuję się w prawie spółek, fuzjach i przejęciach, prawie medycznym (zob. www.prawoamedycyna.pl) oraz prawie konkurencji.

Współpracuję z jedną z polskich kancelarii prawnych, gdzie doradzam przedsiębiorcom w zakresie prawa spółek, restrukturyzacji czy M&A.

Jestem założycielem i pomysłodawcą Korporacyjnie.pl.

Aktualnie kończę pisać rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LLM Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiowałem także i byłem stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbyłem również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego.

Jestem członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Aktywnie współtworzę - Antitrust in Poland, Business&Law oraz Prawo a Medycyna .

Napisałem wiele artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych. Publikuję też na www.concurrences.com.

Występuję jako prelegent na warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentowałem referaty w Toronto czy Hong Kongu).

Napisz komentarz