Kliknij

H. Kowalik „Hipokrates przed Sądem” – kilka refleksji

0

Z zainteresowaniem przeczytałem książkę Pani Heleny Kowalik „Hipokrates przed sądem. Pacjent kontra lekarz. Głośne procesy na gorąco z sali sądowej”. MUZA SA, Warszawa 2013, ss. 383 i wydaje mi się, że warto żebyście również ją przeczytali.

Książka stanowi zbiór reportaży (a więc zawiera refleksje i nierzadko ocenę autorki) dokumentujących przypadki, w których przedstawiciele zawodów medycznych stają przed obliczem Temidy (szeroko rozumianej – w książce bowiem opisano przypadki odpowiedzialności cywilnej, karnej czy zawodowej ). Co interesujące, reportaże przerywane są wypowiedziami wybitnych lekarzy (blisko 30), którzy opisują ciekawe przypadki ze swojej praktyki zawodowej (co ciekawe jedna z osób wypowiadających się przyznaje się do błędnej diagnozy (sic!)).

Po przeczytaniu książki można wysnuć wiele interesujących refleksji, ale gdybym miał wybrać jedną to będzie nią lapidarne – przewrotność Pani Fortuny.

Otóż książka doskonale pokazuje relacje na linii pacjent-lekarz, jakie to ludzkie, jak bardzo zmienia się optyka pacjenta, jego rodziny, gdy pacjent umiera, gdy operacja nie udaje się, następują komplikacje. Warto zestawić wspomnianą sytuację z taką, w której określony lekarz jest ostatnią deską ratunku dla pacjenta. Mowa o lekarzach, którzy decydują się na przeprowadzenie ryzykownych (nawet bardzo) zabiegów, operacji. Wówczas, pacjent jest gotowy zrobić wszystko, zgodzić się na wszystko – byle tylko usłyszeć „Podejmę się tego – są dla Pana jakieś szanse”.

Wydaje się, że jako prawnik należałoby doradzić takiemu lekarzowi – nie rób tego, nie ryzykuj – pamiętaj o trzech rodzajach odpowiedzialności, gazetach, utracie reputacji. Postępuj zachowawczo, kolekcjonuj dokumenty itd.

Z drugiej strony – lekarz wie i pamięta, że jego powołaniem jest leczyć. Jeśli jest cień szansy – powinien ratować życie pacjenta.

Trudno, ekstremalne sytuacje, gdzie granica między życiem a śmiercią jest tak cienka, kwalifikować prawnie, o czym sądy niejednokrotnie zdają się zapominać…nie dziwi też brak zrozumienia lekarzy dla przepisów prawnych, co chyba dobitnie podkreśla jak bardzo odbiegają one od rzeczywistości.

Udostępnij.

O Autorze

Doktor nauk prawnych.

Specjalizuję się w prawie spółek, fuzjach i przejęciach, prawie medycznym (zob. www.prawoamedycyna.pl) oraz prawie konkurencji.

Współpracuję z jedną z polskich kancelarii prawnych, gdzie doradzam przedsiębiorcom w zakresie prawa spółek, restrukturyzacji czy M&A.

Jestem założycielem i pomysłodawcą Korporacyjnie.pl.

Aktualnie kończę pisać rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LLM Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiowałem także i byłem stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbyłem również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego.

Jestem członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Aktywnie współtworzę - Antitrust in Poland, Business&Law oraz Prawo a Medycyna .

Napisałem wiele artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych. Publikuję też na www.concurrences.com.

Występuję jako prelegent na warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentowałem referaty w Toronto czy Hong Kongu).

Napisz komentarz