Kliknij

O sekrecie sukcesu nowych leków

1

McKinsey & Company opublikowała niezwykle ciekawy artykuł dotyczący sekretu sukcesu wypuszczenia na rynek nowych leków. Lektura jest niezmiernie interesująca, w związku z czym zachęcam do zapoznania się z całym artykułem. Zwracam jednak uwagę na kilka ciekawych informacji:

1. McKinsey & Company szacuje, że w ciągu najbliższych 3 lat, firmy farmaceutyczne wypuszczą na rynek ok. 400 nowych produktów (wzrost o 146% w porównaniu do 2005 r.).

2. Dwie trzecie nowych leków nie spełnia oczekiwań firm farmaceutycznych w zakresie wielkości sprzedaży w pierwszym roku po wypuszczeniu na rynek. Dodajmy, sprzedaż nowego leku w pierwszym roku po jego wypuszczeniu na rynek jedynie w 25% leków jest równa bądź wyższa prognozom.

3. Jedynie 1 na 4 nowe leki jest silnie zróżnicowany względem innych, już funkcjonujących na rynku.

4. Więcej niż połowa nowych leków jest słabo zróżnicowana względem innych leków, już przepisywanych/sprzedawanych na rynku.

5. Jedynie 8% nowych leków dotyczy nowych chorób.

Ciekawi mnie jakie jest zdanie lekarzy o ilości leków na rynku polskim ? To głównie od lekarzy zależy, czy firmy farmaceutyczne spełnią swoje prognozy co do ilości sprzedaży nowych leków.

Udostępnij.

O Autorze

Doktor nauk prawnych.

Specjalizuję się w prawie spółek, fuzjach i przejęciach, prawie medycznym (zob. www.prawoamedycyna.pl) oraz prawie konkurencji.

Współpracuję z jedną z polskich kancelarii prawnych, gdzie doradzam przedsiębiorcom w zakresie prawa spółek, restrukturyzacji czy M&A.

Jestem założycielem i pomysłodawcą Korporacyjnie.pl.

Aktualnie kończę pisać rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LLM Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiowałem także i byłem stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbyłem również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego.

Jestem członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Aktywnie współtworzę - Antitrust in Poland, Business&Law oraz Prawo a Medycyna .

Napisałem wiele artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych. Publikuję też na www.concurrences.com.

Występuję jako prelegent na warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentowałem referaty w Toronto czy Hong Kongu).

1 komentarz

Napisz komentarz