Kliknij

Prawo a Medycyna patronem medialnym I Konferencji z cyklu Prawo w życiu lekarza

0

Miło mi poinformować, że Prawo a Medycyna zostało patronem medialnym I Konferencji z cyklu Prawo w życiu lekarza.

Konferencja odbędzie się 15 czerwca 2013 r.  w Medycznym Centrum Konferencyjne CEMED, ul. Pory 78 p. V (Warszawa).

 

PROGRAM

09.30 Po czym poznać, że pacjent chce pozwać lekarza – omówienie przypadków z praktyki

 • Analiza przyczyn pozywania lekarzy.
 • Wskazanie 7 najczęstszych symptomów pozwania lekarza.
 • Omówienie sposobu postępowania w przypadku wystąpienia, któregoś z ww. symptomów.

dr Radosław Tymiński, Kancelaria Sejmu; współpracownik Samorządów Zawodów Medycznych

45 min
10.15 dyskusja 30 min
10.45 przerwa kawowa 15 min
11.00 Prawa lekarza – regulacje prawne i ich praktyczne zastosowanie

 • Najczęstsze przypadki naruszeń praw lekarzy w oparciu o zgłoszenia przekazane do systemu Monitorowania Agresji w Ochronie Zdrowia (MAWOZ) w latach 2009 – 2012.
 • Środki prawne przysługujące lekarzowi na gruncie Ustawy z dnia 05.12.1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 • Środki prawne przysługujące lekarzowi w sytuacji naruszenia jego praw, wynikające z prawa karnego i cywilnego.

adw. Joanna Łodej, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów „Nowotnik Lipski Szafrański” Spółka partnerska

45 min
11.45 dyskusja 30 min
12.15 przerwa obiadowa 75 min
13.30 Odpowiedzialność lekarska: zawodowa, cywilna i karna w świetle obowiązującego orzecznictwa sądów

 • Podstawy odpowiedzialności prawnej lekarza
 • Błąd medyczny i błąd w prawie jako przesłanka pozwania, oskarżenia lub wniosku o ukaranie
 • Analiza 5 głośnych orzeczeń sądowych dotyczących odp. prawnej lekarzy
 • Wskazanie wniosków dla praktyki lekarskiej wynikających z orzecznictwa sądowego

dr Radosław Tymiński, Kancelaria Sejmu; współpracownik Samorządów Zawodów Medycznych

45 min
14.15 dyskusja 30 min
14.45 przerwa kawowa 15 min
15.00 Źródła dowodowe w procesach lekarskich – dokumentacja medyczna, świadkowie, biegli

 • Rodzaje dowodów i sposoby ich przeprowadzania w postępowaniu karnym i cywilnym.
 • Udowodnienie a uprawdopodobnienie, rozkład ciężaru dowodu oraz rola domniemania w postępowaniu dowodowym.
 • Opinia biegłych jako kluczowy dowód w procesach lekarskich.

adw. Joanna Łodej , Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów „Nowotnik Lipski Szafrański” Spółka partnerska

45 min
15.45 dyskusja 30 min
16.15 Zakończenie konferencji  

Więcej informacji na stronie internetowej Konferencji.

Formularz zgłoszeniowy

Udostępnij.

O Autorze

Doktor nauk prawnych.

Specjalizuję się w prawie spółek, fuzjach i przejęciach, prawie medycznym (zob. www.prawoamedycyna.pl) oraz prawie konkurencji.

Współpracuję z jedną z polskich kancelarii prawnych, gdzie doradzam przedsiębiorcom w zakresie prawa spółek, restrukturyzacji czy M&A.

Jestem założycielem i pomysłodawcą Korporacyjnie.pl.

Aktualnie kończę pisać rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LLM Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiowałem także i byłem stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbyłem również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego.

Jestem członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Aktywnie współtworzę - Antitrust in Poland, Business&Law oraz Prawo a Medycyna .

Napisałem wiele artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych. Publikuję też na www.concurrences.com.

Występuję jako prelegent na warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentowałem referaty w Toronto czy Hong Kongu).

Napisz komentarz