Kliknij

Publikacja naukowa – „Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej”

0

Z przyjemnością objęliśmy patronat medialny nad publikacją naukową „Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej”, która jest wspólnym przedsięwzięciem studentów Uniwersytet Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marie Curie- Skłodowskiej i Uniwersytetu Gdańskiego pod patronatem Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych.

Projekt, którego organizatorem jest Ogólnopolska Rada Kół Naukowych ma na celu ukazanie dorobku młodych naukowców z różnych ośrodków akademickich zainteresowanych tematyką prawa opieki zdrowotnej a w szczególności:
• świadczeń w systemie publicznej opieki zdrowotnej,
• finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych,
• zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
• zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
• świadczeń ponadlimitowych,
• prawem wyboru świadczeniodawcy i reformą decentralizacyjną NFZ.

Termin nadsyłania artykułów dla zainteresowanych naukowców wraz z recenzją w formie opinii opiekuna naukowego (co najmniej z tytułem dr): 7 grudnia 2013 r.

Artykuły wraz ze skanem recenzji prosimy wysyłać na adres: orknwpia@gmail.com

Dodam tylko, że również zespół Prawo a Medycyna weźmie udział w publikacji i przygotuje opracowania wybranych kwestii.

konkurs_plakat_131116-2

Udostępnij.

O Autorze

Doktor nauk prawnych.

Specjalizuję się w prawie spółek, fuzjach i przejęciach, prawie medycznym (zob. www.prawoamedycyna.pl) oraz prawie konkurencji.

Współpracuję z jedną z polskich kancelarii prawnych, gdzie doradzam przedsiębiorcom w zakresie prawa spółek, restrukturyzacji czy M&A.

Jestem założycielem i pomysłodawcą Korporacyjnie.pl.

Aktualnie kończę pisać rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LLM Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiowałem także i byłem stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbyłem również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego.

Jestem członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Aktywnie współtworzę - Antitrust in Poland, Business&Law oraz Prawo a Medycyna .

Napisałem wiele artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych. Publikuję też na www.concurrences.com.

Występuję jako prelegent na warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentowałem referaty w Toronto czy Hong Kongu).

Napisz komentarz