Kliknij

Sesja Law&Medicine podczas WIMC – Warsaw International Medical Congress!

0

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji Law&Medicine podczas X Jubileuszowego Warsaw International Medical Congress. Konferencja jest międzynarodowym spotkaniem studentów i młodych naukowców zainteresowanych tematyką zdrowia i medycyny.

Sesja Law&Medicine stoworzona została do zaprezentowania coraz większych we współczesnym świecie współzależności pomiędzy prawem a zdrowiem i medycyną. Organizowana jest po raz drugi i podzielona będzie na trzy panele: Medical Law, Healtcare Law i Pharmaceutical Law.

Kiedy: 15-18 maja 2014 r. Gdzie: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zgłoszenia abstraktów do 10 marca 2014r.

www.wimc.wum.edu.pl

Facebook: www.facebook.com/warsawinternationalmedicalcongress

Film z ubiegłorocznej edycji: www.youtube.com/watch?v=OQGQ_In1v8U

Prawo a Medycyna będzie aktywnie uczestniczyć w sesji Law&Medicine. Szczegóły podamy w późniejszym terminie.

 

Welcome to 10th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists / WIMC 2014! For the second time we are organizing Law &Medicine session for everyone interested in matters of correlations between Health or Medicine and Law. Session will be divided on: Medical Law, Healthcare Law and Pharmaceutical Law.

When: 15-18th May 2014

Where: Warsaw, Poland

Abstract submission till: 10th March 2014

Website: www.wimc.wum.edu.pl

Facebook: www.facebook.com/warsawinternationalmedicalcongress

PROMOTIONAL VIDEO! www.youtube.com/watch?v=OQGQ_In1v8U

FAQ: www.wimc.wum.edu.pl/FAQ or wimc2014.participants@gmail.com

Udostępnij.

O Autorze

Doktor nauk prawnych.

Specjalizuję się w prawie spółek, fuzjach i przejęciach, prawie medycznym (zob. www.prawoamedycyna.pl) oraz prawie konkurencji.

Współpracuję z jedną z polskich kancelarii prawnych, gdzie doradzam przedsiębiorcom w zakresie prawa spółek, restrukturyzacji czy M&A.

Jestem założycielem i pomysłodawcą Korporacyjnie.pl.

Aktualnie kończę pisać rozprawę doktorską z ekonomii dotyczącą podejścia ekonomicznego w ocenie koncentracji niehoryzontalnych (USA oraz UE) w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze), Szkołę Główną Handlową (studia doktoranckie z zakresu ekonomii), Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe LLM Thesis w Maurer School of Law, Uniwersytet w Indianie (full tuition scholarship). Studiowałem także i byłem stypendystą Levin College of Law (Uniwersytet na Florydzie), Maurer School of Law w Bloomington (Uniwersytet w Indianie) oraz w ramach programu Columbia Law School Summer Program w Amsterdamie. Odbyłem również pobyt badawczy (research scholar) w Collegio Carlo Alberto (Uniwersytet w Turynie) w ramach grantu badawczego.

Jestem członkiem licznych stowarzyszeń polskich i międzynarodowych: Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Asian Competition Forum, European Association of Health Law oraz Stałym Współpracownikiem CARS (Wydział Zarządzania UW).

Aktywnie współtworzę - Antitrust in Poland, Business&Law oraz Prawo a Medycyna .

Napisałem wiele artykułów naukowych (opublikowanych m.in. w Global Antitrust Review, Monitorze Prawa Bankowego, Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Państwie i Prawie, internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym) i prasowych. Publikuję też na www.concurrences.com.

Występuję jako prelegent na warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych (m.in. prezentowałem referaty w Toronto czy Hong Kongu).

Napisz komentarz